Van Gogh - Godine

Godine pod imenom lažnim na kapije sveta dolaze
Gledaju u nas i vide ljubav spava.
I ko si ti dok sediš i čekaš na ivici snage
Svoj odbegli grad, neka davno odbegla lica.

Hodaj, hodaj do mene sigurno
Licem hodaj iz mene letimo.
Hodaj, hodaj u mene sigurno
Licem hodaj iz mene letimo

I jedan život za jednu ljubav
I ko se boji taj ne postoji

I gde smo mi očiju zanetih u daleke vode
Evo došao sam da me vodiš
Sve je protiv sna, uzalud sedimo i čekamo na litici sveta
Odbegli grad i nekad davno nestala lica

I jedan život za jednu ljubav
I ko se boji taj ne postoji
I jedan život za jednu ljubav
I ko se boji taj ne postoji

Hodaj, hodaj do mene sigurno
Licem hodaj iz mene letimo.
Hodaj, hodaj u mene sigurno
Licem hodaj iz mene letimo.

Hodaj, hodaj do mene sigurno
Licem hodaj iz mene letimo
Hodaj, hodaj u mene sigurno
Licem hodaj iz mene letimo.

I jedan život za jednu ljubav
I ko se boji taj ne postoji
I bela buka u beloj sobi
I jedan život za jednu ljubav i bela buka beloj sobi

I bela buka u beloj sobi...

- hvala Lazar