Van Gogh - SP & SP

Kako dati ime deci
Blizanci su mali sveci
Kupi tata nama tenk
I voleće te Spunk i Spenk.

Oni sami znaju svašta
Kako biti svoj kad zove mašta
Divlja deca Spunk i Spenk došli su na svet
I kažu Beng Beng Beng Beng

Nek se plaše svi što mole
Spunk i Spenk baš takve vole
Divlja snaga njima godi
Spunk i Spenk su na slobodi.

Oni sami znaju svašta
Kako biti svoj kada zove mašta
Divlja deca, divlja deca Spunk i Spenk
Oni sami znaju svašta
Kako biti svoj kada zove mašta
Divlja deca

Spunk pazi metak. Hvala Spenk!

Oni sami znaju svašta
Kako biti lud kada zove mašta
Divlja deca Spunk i Spenk
Došli su na svet i kazu Beng,Beng, Beng

Spunk i Spenk

- hvala Lazar