Danijela - To malo ljubavi

To malo ljubavi
Da duša bolna ozdravi
Da skrati teške dane
Kad iz tvog srca kane
To malo ljubavi

Da sve ti grijehe oprosti
Jer sve što bolilo me
Sad je u srcu mome
To malo ljubavi

Jer dan
Prođe meni dan
Kad se zavaram
Da te ne trebam
A noć dublja od mora
Tvojom nevjerom srce nabora

- hvala ex-staza