Danijela - Za tebe rođena

Sve je dosad krivo bilo,oko mene sivilo
sve je bilo tuđe, lažno i oko mene uvijek nevažno
sve sami obziri i hladni dodiri

Za tebe rođena,od drugih voljena
Od drugih buđena, a tebi suđena,
Čitav mi je svijet tih igara splet
Svaki mi je dan izgubljeni san, izgubljeni san

Za tebe rođena,od drugih voljena
Od drugih buđena, a tebi suđena,
Čitav mi je svijet tih igara splet
Svaki mi je dan izgubljeni san, izgubljeni san

Znam da ćeš sve to ti...
Ja znam da ćeš sve to ti...

Sve promijeniti!

- hvala never