Six Pack - Ljudi

Ja sam mrtav, ti si živ.
Ti si prav, ja sam kriv.
Ti si java, ja sam san.
Ja sam noć, a ti si dan.
Ti sad trčiš, ja sad stojim.
Ti si hrabar, a ja se bojim.
Ti sad pričaš, ja sad ćutim.
Ti sad imaš, a ja se gubim.
Ja sam umoran, bolestan, proklet sam!
Ja sam ružan, ti si lep.
Ti sad vidiš, a ja sam slep.
Ti si gužva, ja sam sam,
Ja sam slab, a ti si jak.
Ne mogu da nadjem sebe,
nemam gde da pobegnem,
ne mogu da vidim sebe,
ne mogu da...

- hvala marija