Six Pack - Grad

Uplašen i sam lutam ulicama
bojim se dodira nekih čudnih oblika
Kažu da se zovu ljudi
kažu da još nije kraj
kažu da nisu ludi
kažu da lud sam ja?
Ovaj grad nije moj
Ovaj grad nije tvoj
Uplašen i sam lutam ulicama
bojim se dodira nekih čudnih lutaka
Lutke kažu da se zovu ljudi
lutke kažu da još nije kraj
lutke kažu da nisu lude
lutke kažu lud sam ja?
Ovaj grad nije moj
Ovaj grad nije tvoj

- hvala marija