Miladin Sobic - Titograd

Gledali smo sa Gorice heee he he heej…
Ruševine Podgorice heee hee he he heej…
Iako su ruševine, al’ su ponos domovine hee hee he he heej…
Iako su ruševine, al’ su ponos domovine hee hee he he heej…

I slaviće zemlja cijela, podizanje grada bijela.
Titograd će grad novi biti, njim ćemo se ponositi.

Titograde, Titograde, Titograde!
Titograde, Titograde, Titograde!

Gledali smo sa Gorice heee he he heej
Ruševine Podgorice heee he he heej
Za godinu il’ za dvije ruševina bit’ ne smije heee he he heej
Za godinu il’ za dvije ruševina bit’ ne smije heee he he heej

I slaviće zemlja cijela, podizanje grada bijela.
Titograd će grad novi biti, njim ćemo se ponositi.

Titograde, Titograde, Titograde!
Titograde, Titograde, Titograde!

- hvala Igor