Belfast Food - Trivijalna stvar

Ovaj život je vrlo trivijalna stvar
mene nikad nema tamo gdje je bal
ako ipak i požurim neki kažu, znaj,
za vlakom i ženom ne juri nikada

Mogao sam biti svašta, imao sam mot,
govorili su budi doktor, a nisam niti drot
učili me dva i dva, pričaj francuski,
tog se sjetim dok brojim lovu
kad pjevam engleski

Uvijek kad se suncem budim
ja se nasmješim,
Ali kad zbog žene ludim,
na kraju požalim

Ovaj život je vrlo trivijalna stvar,
ja sam od onih, naslonjenih na bar,
zgodne žene oko mene, al’ me ne vide
pa ja glumim da ne gledam, al’ mi ne ide.

- hvala lucidna