Belfast Food - Mate i Matilda

Mate je bija mali Matilda još i manja
Ljubili se grlili se cijeli božji dan
A kad bi pala noć tad valjalo je poć
A poslije noći jutro novo pa sve ponovo.

Mate i Matilda, Mate i Matilda
Mate je Matildu volio na brigu
Na brigu i na snigu kućici i zidu
Mate je Matildu pogodio u sridu.

Došli školski dani pošlo stani pani
Mate po lopti Matilda po knjizi
Al brzo i to prođe i kad se doma dođe
Mati lopta a njoj knjiga više nije briga.

Mate zemlju ore, Matilda išla u škole
Svaki praznik doma, dolazila je
Mate ju je čeka i kao što je reka
Doša dan kad prigoda je ona za njeg poć.

Mate i Matilda, Mate i Matilda
Mate je Matildu volio na brigu
Na brigu i na snigu kućici i zidu
Mate je Matildu pogodio u sridu.

Mate i Matilda, Mate i Matilda
Mate je Matildu volio na brigu
Tako svakog dana nekada i sada
Njih se dvoje, njih se dvoje nikad ne razdvoje.

Njih se dvoje, njih se dvoje nikad ne razdvoje.
Njih se dvoje, njih se dvoje nikad ne razdvoje.

- hvala mare