Plavi Orkestar - Parajlija

krajcara, krajcara
što je život bez para,
ja sam sreco siroma,
siroma.

dukati, dukati,
nisu valjda dukati,
tebe meni oteli,
ukrali.

pa, parajlija
pa,parajlija,
ja sam tvoj sarajlija.
cuvaj ga.

otkad si otišla  
za bogata covjeka
ja ti više nisam živ,
nisam drag.