Plavi Orkestar - Odlazi nam raja

bio sam sa drugom,
bila si i ti,
ja pojma nisam imao
i njega digla si.

bio sam sa drugom,
i dalje smije se,
po kosi posut suzama,
život odvaljuje.

ako odem draga,
ni popa, ni hodžu,
neka meni  
samo stari prijatelji doðu.

ako odem draga,
ne krivim ja tebe,
želim da se samo malo
odmorim od sebe.

odlazi nam raja,
odlazi nam raja,
odlazi nam raja,
nestaju polako kud' i kam'.