Superhiks - Rade

Gledaj pak e Rade sam,
A postojano e nasmean
Ochite mu svetat pak,
Nasmevka mu bleska kako zrak
Gledaj pak e Rade sam
A postojano e nasmean
Tazhna pesna ili ne
Rade pak se smee, smee

Mozhebi e vistina,
A mozhe smeshna fikcija
Il' halucinacija
Ili samo folk emisija
Ej Rade, kakov chovek,
Kakva genijalnost,
Ej Rade, toe energija i facijalnost
Ej Rade, kakov chovek, kakva genijalnost
I vesela maestralnost
Gledaj pak e Rade sam
A postojano e nasmean
Tazhna pesna ili ne
Rade pak se smee, smee

Mozhebi e vistina,
Mozhe smeshna fikcija
Il' halucinacija,
Ili samo folk emisija
Ej Rade, kakov chovek,
Kakva genijalnost,
Ej Rade, toe energija i facijalnost
Ej Rade, kakov chovek, kakva genijalnost
I vesela maestralnost
Ej Rade!