Miso Kovač - Oči tvoje plave

Bila si jedino sunce minulih dana
Čekala dugo na moja obećanja
Usne su tvoje šaptale tiho same
Da je ljubav vječna kad ti srce kaže

Oči tvoje plave ko treptave zvijezde sjaje
Oči tvoje plave svjetlost su mojima dale
Oči tvoje plave samo su za ljubav znale
Oči tvoje plave dugo su plakale same.

Oči tvoje plave ko treptave zvijezde sjaje
Oči tvoje plave svjetlost su mojima dale
Oči tvoje plave samo su za ljubav znale
Oči tvoje plave dugo su plakale same.

Prošle su noći lutanja bez tebe
Dosta je bilo dana prazne sreće
Usne su tvoje šaptale tiho same
Da je ljubav vječna kad ti srce kaže

Oči tvoje plave ko treptave zvijezde sjaje
Oči tvoje plave svjetlost su mojima dale
Oči tvoje plave samo su za ljubav znale
Oči tvoje plave dugo su plakale same.

- hvala Danny