Miso Kovač - Proplakat ce zora

Proplakat, proplakat će me zora
I nebo i nebo sa suzama
A kako, a kako neće draga
Koju, koju sam ljubija

Na tvojoj ruci prsten
U tvome oku suze
Taj drugi sto te uze
Ne voli kao ja

On nije s tobom bio
I slusao gitaru
I ne zna pjesmu staru
Tu koju srce zna
On moze da te vodi
I dvore da ti kupi
Sva blaga da ti skupi
Sigurnost da ti da
Al falit će ti barke
I pjesme s ovog mora
I falit će ti noći
Sa malo starog sna

Na tvojoj ruci prsten
U tvome oku suze
Taj drugi sta te uze
Ne voli kao ja

I proplakat će noći
I proplakat će zora
A kako nebi čovjek
Kad voli kao ja.

- hvala ex-staza