Goribor - Pocetka

Voda u meni hoce sve da potopi,
vatra u meni hoce sve da zapali,
svetlost u meni hoce sve da zaslepi.
I znam da je tesko i da nista nije smesno,
kad sve ispocetka mora da krene,
kad sve ispocetka mora da se zapocne.

Vetar i lisce, zima i sneg,
leto i sunce sve ispocetka,
neko drugo lice, neki drugi grad,
neki drugi miris, sve ispocetka.

Knjiga i zvuk, secanje i strah,
navika i zabrana, sve ispocetka.
I znam da je tesko i da nista nije smesno,
kad sve ispocetka mora da krene,
kad sve ispocetka mora da se zapocne.
I znam da je tesko i da nista nije smesno,
kad sve ispocetka mora da krene,
kad sve ispocetka mora da se zapocne.

- hvala skolica