Goribor - Bez

Moja majka brine
zato što mi ne ide penziono osiguranje
Kaže o tome bi trebalo da se misli na vreme
a ja nešto slutim da neće biti potrebe
ne zato što primenjujem neke ekstremne mere
nego verujem sili koja mi je sačuvala vene
da će do kraja da bude uz mene

Vernik bez crkve
građanin bez grada
ljubavnik bez žene
ritam bez bubnjara

Kao Vernik bez crkve
građanin bez grada
ljubavnik bez žene
ritam bez bubnjara

A moja majka brine
šta drugo da radi
sin joj sve zna
samo ne zna da se prilagodi
a ja nešto slutim da baš tako i treba
da moj život crpi snagu iz nereda
i da volim i kad boli
da govorim i kad gorim
da pišem i kad jedva dišem
da skrhan smejem se
da čist iz ovih govana nestanem
i zauvek svoj mir pronađem

Ja sam vernik bez crkve
građanin bez grada
ljubavnik bez žene
ritam bez bubnjara

- hvala Signal