Kawasaki 3P - Brže Pavloviću - Mašina

Sjedila sam za mašinom šila sam
Pitali me oficiri čija sam
Ne pitajte oficiri čija sam
Vodite me vašoj kući vaša sam

- hvala ska.pank.manijak