Kawasaki 3P - Antonija

Više nemam glave svoje
Više nemam kose ja
Više nemam oči svoje
Te nemam više usta ja
I nemam jezik
I nemam zube
I nemam više uši svoje
Više ništa više nemam
Ništa više nemam ja

Ali na ormaru tvoja slika stoji
Ali na ormaru kao dunje žute

Antonija ljubavi moja jedina
Antonija vrati se da bude ko nekada

Nemam više ruke svoje
Nemam više pazuha ja
Nemam više torso svoj
Nemam više oblaka
Nemam pupka i nemam sala
I nemam više cica svoje
Nemam više dlake na,
dlake na prsima

Ali na tom ormaru tvoja slika stoji
Ali na tom ormaru kao dunja žuta

Antonija ljubavi moja jedina
Antonija vrati se da bude ko nekada

I nemam više nogu svojih
I nemam oba koljena
I nemam više bute svoje
I nemam više gležnjeva
I nemam dlake i duge prste
I više nemam ničega
Imam još tvrde pete
Još od igmana

Ali na ormaru tvoja slika stoji
Ali na tom ormaru kao dunja žuta

Antonija ljubavi moja jedina
Antonija vrati se da bude ko nekada

- hvala bex