Goribor - Rolamo

Rolamo, rolamo, pa pušimo, pušimo
Zovemo, jurimo, pa brzo snifamo
Umorni, razočarani tablete gutamo
A stalno nešto pijemo, pijemo

I po vodi hodamo, u blatu spavamo
Samo da zaboravimo
Samo da sve zaboravimo
Ali nikad nije dovoljno, nikad nije dovoljno

I ti više nisi ti, a ni ja već dugo nisam ja
Zajedno odgovaramo za tuđa pitanja
Izgubljeni u moru kompromisa
U delimično zagrejanim stanovim
Sa prozorima bez lepog pogleda

I po vodi hodamo, u blatu spavamo
Samo da zaboravimo
Samo da sve zaboravimo
Ali nikad nije dovoljno, nikad nije dovoljno

- hvala sword