Goribor - Voli me

Živim sam, zato što sam zajeban
Kuvam, zato što moram
Ne zato što tako kaže moda
I kad mi dođu gosti
Istina je tri dana i to je sasvim dosta

Ljubi me, voli me
Na kolac zabodi me
Ali kad te molim
Na miru ostavi me

Sve se nadam nekoj ženi
Sa nekretninom van grada
Da mi bašta postane nova zabava
Neka topla žena, koja voli moje delo
Pošto nemam ni odelo
A ni neko telo

Ljubi me, voli me
Na kolac zabodi me
Ali kad te molim
Na miru ostavi me

Neki dan jedna mala mi kaže
Hajde St da probamo neke nove droge
A ja joj odgovorim da zbog
Onih starih više nemam receptore
Ko sa đavolom tikve nije sadio
Sa đavolom ih nece ni brati
Ali kako je to nikad neće ni saznati

Ljubi me, voli me
Na kolac zabodi me
Ali kad te molim
Na miru ostavi me

- hvala sword