Goribor - Mislim

Iako nisam, možda jednom hoću
Možda nisam znao ili ipak nisam smeo
Iako neke stvari sigurno jesam
Pitanje da li ih želim opet
Možda ih nikad nisam ni hteo
Možda samo jedan deo
Iako mislim, možda to što mislim greši
Da li ja to stvarno nešto radim
Ili se samo malo češće rušim

Preko puta leže razbacane stvari
Prekršio sam svaki red ne bih li pronašao pravi
Očistio sve, od temena do malog prsta
U grinju ostavio smrad, đubre nakupljeno iz usta
Iako mislim, možda to što mislim greši
Da li ja to stvarno nešto radim
Ili se samo malo češće rušim

Iako sigurno jesam, možda jednom neću
Iako sigurno želim, možda ipak nekog drugog puta
Gurnuti glavu u vetar, mozak u korpu od pruća
U vosku ostaviti telo da se suši na suncu
Iako mislim, možda to što mislim greši
Da li ja to stvarno nešto radim
Ili se samo malo češće rušim

Iako mislim, možda to što mislim greši
Da li ja to stvarno nešto tražim
Ili se samo malo češće pitam

- hvala sword