Album: Goribor - Live (2003)

#Ime pesmeKomentara
 Glupo·
 Mislim·
 Ne·
 Nije da nije·
 Vreme·