Kaliopi - Mama

Boli me to,
što mama četrdesetu broji,
a još uvijek za mračnim uglovima stoji.

Vraća se kasno, pijana od svega.
Onda umorna skida smrad,
jer zadnji je bio gad.

Mama, daj, promijeni sav taj svijet!
Dosta sebe nudiš!
Mama, molim, plačem, obećaj mi!
Mama, živim strašno grozan san –
stalno nekog ljubiš!
Mama, grad već spava,
a gdje si ti?

Tko zna?

Moja mama!

- hvala Marko