Kaliopi - Dug put

Mijenjamo smijer,
i tražimo kut.
Jastučić mek...
Čeka nas još dug’ put!

Dug’ put...

Zrcala dva,
postelja, kruh,
jutro i sat...

Čeka nas još taj put!

Bit će teško, ali ići će.
Krasti skirvene bonbončiće,
neke zabranjene igračke,
zaključavat svijet u ladice.

Ti ćeš znat’,
ja ću htjet’,
ti ćeš moć’,
ja zaključat’ ću taj svijet!

Da!

Ti ćeš znat’,
ja ću htjet,
i zaključati taj svijet!

Da!

Ja ću htjet’,
ti ćeš moć’.
Ja zaključat ću taj svijet!

Da!

Ti ćeš znat’,
ja ću htjet’,
ti ćeš moć’,
ja zaključat’ ću taj svijet!

- hvala Marko