Mance - Ja noćas ništa nisam jeo

ja noćas ništa nisam jeo
sanjao nit pio
nisam gledao ni vidio
tvoje krovove
ja sjedim sam u tihoj sobi
pored kiše koja pada
pored teškog dana teških noći
godine su tu
anđela dušo reci meni dvije tri riječi
anđo anđo anđice
anđela dušo reci meni dvije tri riječi
kaži kaži volim te
eeheee

ja noćas ništa nisa jeo
nisam sanjao nit pio
nisam gledao nit vidio
tvoje krovove
sam u tihoj sobi
plačem kao što plače ova kiša
nema nikog da mi kaže
gdje si sada ti
o anđo reci meni reci dvje tri riječi
kaži kaži molim te
eeeheee eheee eheee eheeeeee

- hvala mare_os