Mance - Dva

Ima jedan broj
A djeljiv je sa pet
U nizu brojeva
Djeljivih sa šest

Svaki novi broj
Podjeljen sa sedam
Umanjen za tri
Pomnožen sa pet

To je dva, dva
dva je labud moj
dva, dva, dva je tajni broj

Pomnožen sa dvanaest
Umanjen sa tri
Ima jedan broj
Broj tramvajski

A to je dva, dva
Dva do Žitnjaka
Dva, dva, dva do neba sad

Ima mnogo brojeva
Djeljivih sa pet
Neki pak su djeljivi
I sa brojkom šest, sa šest

Ali dvaaaa, dvaaa
Dva do Žitnjaka
Dvaaaaaaaaaaaaa do neba

Dva je tajni broj
Dva je labud moj
Dvaaa, Dvaaa
Dva u dvanaest četiri

- hvala Costa