Viteski Ples - Prekrasan dan

Prekrasan dan
iz svoje glave istjeraj, crne misli zapjevaj
prekrasan dan
biće i gorih ne sumnjaj, zato dok možeš uživaj
prekrasan dan.

Nije mi važno što kiša pada samo sam malo umoran
i nije mi važno s kim li si sada neću da budem sumoran
i nije mi važno što ova planeta liči na bure baruta
neću da zbog tog hvata me sjeta i tako me niko ne shvata.

Prekrasan dan
iz svoje glave istjeraj, crne misli zapjevaj
prekrasan dan
biće i gorih ne sumnjaj, zato dok možeš uživaj
prekrasan dan.

I nije mi važno da li je srijeda ili je petak il sudnji dna
da li me čeka zatvor il metak u svakom slučaju umreću sam
i nije mi važno gdje su drugari dal negdje piju il lumpuju
i nije mi važno šta misle stari dal me zbog nečeg osuđuju.

Prekrasan dan
iz svoje glave istjeraj, crne misli zapjevaj
prekrasan dan
biće i gorih ne sumnjaj, zato dok možeš uživaj
prekrasan dan.

I nije mi važno da li je java ili je možda nedosanjan san
da li je užas il strava hoću da volim ovaj dan
i nije mi važno što ova planeta liči na bure baruta
neću da zbog tog hvata me sjeta i tako me niko ne shvata.

Prekrasan dan
iz svoje glave istjeraj, crne misli zapjevaj
prekrasan dan
biće i gorih ne sumnjaj, zato dok možeš uživaj
prekrasan dan.

Ja volim ovaj dan.

- hvala Turbo Grom