Viteski Ples - Ruže

Ostaviću ruže,
(ma) ostaviću ruže na jastuku
ostaviću ruže
nek' cijele noći tebi mirišu.

Ja ne znam zašto zima je
i ko će da me ugrije
u ovoj noći dok sam sam.
I uvijek kad odlazim
suza mi oči orosi
predugo bio sam ti drag.
Bolje da ostane još jedno
lijepo sjećanje na nas.

Tiho ću otići
a tebi ostaviti sad..

Ti si me sve naučila
i prvi put pogriješila
u meni krio se vrag
moliću da mi oprostiš
da nekom drugom pokloniš
sve što sam imao ja.
Bolje da ostane još jedno
lijepo sjećanje na nas,

Tiho ću otići
a tebi ostaviti saaaad

i ostaviću ruže,
(ah-ha)
ostaviću ruže na jastuku
i ostaviću ruže
(aH-ha)
nek cijele noći tebi mirišu

...

nek te ponekad na me sjećaju ...

- hvala ridjobradi