Neda Ukraden - Nino

Nino, Nino, Nino, Nino, Nino
(4x)
Hej, hej
Hej da sam mače malo
da te zavedem
u krilo da ti skočim
legnem i predem
Ref.
Nino, Nino, rano stara
čežnja za tobom srce mi para
Nino, Nino, Nino, rano stara
zbog tebe srce razum mi vara
Hej da sam ptica mala
pa da poletim
u čelo da te taknem
u njedra sletim
Ref.
Nino, Nino, Nino, Nino, Nino
(4x)
Hej, hej
Ref.
Ref.
Nino, Nino, rano stara
čežnja za tobom srce mi para
Nino, Nino, Nino, Nino, Nino

- hvala yasmina s.