Neda Ukraden - Vratit ću ti

Baš si sladak
Kad me lažeš ti, moj sećeru
Mislio si da ja neću
Saznati za nju

Nema više tamo-amo
Loše ti se piše
Ja ti sada, srce moje
Ne vjerujem više

Vratit ću ti, vratit ću ti
Sve ćeš znati, sve ćeš ćuti
Vratit ću ti

Naivan si ako misliš
Da će na tom’ stati
Posuđeno, ipak, mora
Nekad da se vrati


Mjeseče zlaćani

Mjeseče zlaćani
Pričaj mi o ljubavi
Mjeseče rumeni
Nitko mi ne dolazi

Nema više
Nema dragog pored mene
Drugu ljubi
A ja ljubim uspomene

Nema više
Mandoline da me budi
Nema pjesme
Tugu kriju moje grudi

Mjesec se sakrio
Dragi me napustio

- hvala Marko