Gustafi - Ja nisan stija mala

Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ma malo je meni dosta bilo za u skodu poj
A noc je tepla bila, ona je pila, a ja san bija pjan
I ona me pitala ma da ca je ne poznan
I ca san moga reci da neznan
Kad je vidin saki dan, aaaaa

Ref: Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ti si vajka moja, ja cu vajka biti toj
Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ti si vajka moja, ja cu vajka biti toj

[solo]

Ta druga mi je svega rekla, kako san njoj drag
Tentala me je zajno kako sami vrag
A ja nisan stija, pjan san bija, verujes, ca ne ?
A pokle sve je poslo kako vajk ca gre
Kojnala me je sad ja znan
Ja san ute namuran, aaaaa

Ref: Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ti si vajka moja, ja cu vajka biti toj
Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ti si vajka moja, ja cu vajka biti toj

[solo]

Ref: Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ti si vajka moja, ja cu vajka biti toj
Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ti si vajka moja, ja cu vajka biti toj