Gustafi - Črna zvizda

Crne oci, crne lase
Crnu zvizdu je imala
I sve mi je dala, sve mi je dala
Samo da bi me imala

Ref: Oooo, sad je ni, sad je ni,
Crnih oci, crnih lasi,
Crne zvizde drugo ni
Niki drugi sada ljubi hi

Lita moja, lita njena
Lita gljuha su pasala
Ma u mon takovinu praznen
Njena slika je ustala

Ref: Oooo, sad je ni, sad je ni,
Crnih oci, crnih lasi,
Crne zvizde drugo ni
Niki drugi sada ljubi hi

Oooo, sad je ni, sad je ni,
Crnih oci, crnih lasi,
Crne zvizde drugo ni
Niki drugi sada ljubi hi

[solo]

Ref: Oooo, sad je ni, sad je ni,
Crnih oci, crnih lasi,
Crne zvizde drugo ni
Niki drugi sada ljubi hi

Oooo, sad je ni, sad je ni,
Crnih oci, crnih lasi,
Crne zvizde drugo ni
Niki drugi sada ljubi hi