Trula Koalicija - Prerezane vene

Noćas je zaplivala moja krv
I podgrejala hladne pločnike,
Do jutra nestaće i poslednja lokva
Olizaće je olinjale mačke!
A oni ce bezbrižno zaspati
U naručju svojih nevernih žena,
A ja ću ljubiti hladan asfalt
I krv mi šiklja iz prerezanih vena!

I krv mi šiklja iz prerezanih vena!
I krv mi šiklja iz prerezanih vena!
I krv mi šiklja iz prerezanih vena!
I krv mi šiklja iz prerezanih vena!

- hvala Mjesto Zlocina