Trula Koalicija - Ja sam tvoj

Možda ti nikad rekao nisam
jer nisi umela da shvatiš!
Ti si me mrzela i ti si želela
za glavu da me skratiš!
Da li se sećaš kad sam ti rekao
da mrak je prekrio naš grad,
da li se sećaš da sam ti rekao
da za tobom ja osećam glad?
Ja sam tvoj!
Ja sam tvoj!
Ja sam tvoj!

Jer ovo nija ljubavna pesma
znam da mi rekla si to...
da nikad nećeš biti sa mnom
u sobi sa muzikom jebačkom!
Ja sam tvoj!
Ja sam tvoj!
Ja sam tvoj!
.....

- hvala Mjesto Zlocina