Trula Koalicija - Limeni sanduci

Iz daljine vide se stubovi dima,
Punom parom rade fabrike lima,
Radnici zadovoljno trljaju ruke
Dok prave limene sanduke!

Razne veličine za ljude svoje vere
Proizvodnja teče u četiri smene,
Kad prestanu da urlaju bubnjevi rata
Otvaraju se magacina vrata!

Limeni sanduci i plastične vreće
Prodavaće se naveliko ako bude sreće!
Karavani rata za sobom vuku sve
Nose i limene sanduke.

Limeni sanduci i plastične vreće
Prodavaće se naveliko ako bude sreće!
Karavani rata za sobom vuku sve
Nose i limene sanduke.

Udruženi rad i vaša ubeđenja
Sanduke pune glupa naređenja,
Poljubac samrti u hladno čelo
U vašem je proizvodu beživotno telo!

Limeni sanduci i plastične vreće
Prodavaće se naveliko ako bude sreće!
Karavani rata za sobom vuku sve
Nose i limene sanduke.

Limeni sanduci i plastične vreće
Prodavaće se naveliko ako bude sreće!
Karavani rata za sobom vuku sve
Nose i limene sanduke.

- hvala nele T.