Trula Koalicija - Ostaju samo sećanja

Sad mogu da ti kažem sve
Pošto kasno je
Suze su davno presahle
Više ne plačem
Uzalud svetlost zvezdama
Daje čudan sjaj
Sve mogu reći sada ja
Jer davno je kraj
Prekrio sve naše tragove
Poslao vetrove
Da miris izbriše
A besan sam sad
Jer osećam da
Ostaju samo sećanja

Držim u rukama
Parče starog vremena
Što žutilo prošlosti
Polako natapa
Pokušavam da pobegnem
Iz pepela
Nebo spava, ali ja
Ne zaboravljam
Daleke sve naše tragove
Tužne vetrove što mirise izbrišu
A besan sam sad
Jer osećam da
Ostaću samo u sećanju

Visoki zidovi
Što prošlost ostavi
Noktima krvavim
Želim da raspalim
Život što počinje
Sa tvojim imenom
Crnim karanfilom
Želim da ispratim
Želim tvoj put
I tvoje tragove
Vetrove te
Da meni vrate te
A srećan sam sad
Jer osećam da
Samo smo ja
I moja sećanja
Ja želim svoj put
I svoja sećanja
Ja želim svoj put
I svoja sećanja

- hvala Bluebanny