Miladin Sobic - Nevjernica

A šta ako ne znam kako da te vratim
da ispenjem zvijezde na nebeski svod
a šta ako prije, prije no te nađem
moj potone brod

A šta ako nemam sa čme da platim
isječene vene i kupim novu krv
a šta ako prije, prije no te nađem
pojede me crv

Umij lice, umij lice
nevjernice
Umij lice, umij lice
nevjernice
prije no te vratim
da slučajno ne shvatim
gotovo je sve

Ovako daleko slaže li te neko
i pjesmom o sebi ti utolis glad
a šta ako prije, prije no te nađem
odseli se grad

Umij lice, umij lice
nevjernice
umij lice, umij lice
nevjernice
prije no te vratim
da slučajno ne shvatim
gotovo je sve

- hvala komarac