Laibach - Država

država skrbi za
zaščito
dvig
in izkoriščanje gozdov

država skrbi za
fizično vzgojo ljudstva
posebno mladine
v svrho dviganja narodovega zdravja
narodne
delovne
in obrambene sposobnosti

ravna čedalje bolj popustljivo
dopušča se vsa svoboda

oblast
je pri nas
ljudska

- hvala breskvica