Laibach - Panorama

i oni na istoku i ovi na zapadu treba da budu na čisto sa time da mi ne skrećemo sa toga puta u svojoj spoljnoj politici koga smo sebi prokrčili četrdeset-osme godine, to jest-da imamo svoj sopstveni put - da smelo kažemo uvjek šta je pravilno na ovoj strani a šta nije i šta je pravilno na onoj strani i ša nije. treba da bude jasno svakome da mi ne možemo biti ničiji privesak za ničiju politiku, da imamo svoje gledište i da znamo oceniti šta je pravilno i šta nije pravilno.

- hvala breskvica