Emina Jahovic - Sad nastavi

Prolazim kroz grad,
Neki novi par vrača stare filmove
Srušili se zidovi,kako nebi ja i ti?
Daleko smo od obale

Još nosim u sebi one tvoje rijeći,
da nikad prema meni nećeš biti grub
I vrijeme će stati, a Miljačka će teće
I sve će vrtit se u krug

Sad nastavi, budi mi sretan
bar nema baš ni razloga za kajanje za svi
Budi mi jak, sa sjevera vjetra
Ja nači ću vec način da te zaboravim

Prolazim kroz grad, sviće novi dan
Sunce, sjena istoku,
Tuga ti i ja, krug se zatvara
Opet stvaram te od vazduha

Još nosim u sebi one tvoje rijeći.
da nikad prema meni nećeš biti grub
I vrijeme će stati, a Miljačka će teće
I sve će vrtit se u krug

Sad nastavi, budi mi sretan
bar nema baš ni razloga za kajanje za svi
Budi mi jak, sa sjevera vjetra
Ja nači ću vec način da te zaboravim (2x)

Budi mi stretan,budi mi stretan,budi mi stretan,
Sad nastavi,Sad nastavi,Sad nastavi,
Budi mi sretan,budi mi stretan
Ja nači ću vec način da te zaboravim

Sad nastavi, budi mi sretan
bar nema baš ni razloga za kajanje za svi
Budi mi jak, sa sjevera vjetra
Ja nači ću vec način da te zaboravim

- hvala Mina