Emina Jahovic - Osmi dan

Osmi dan...
Osmi dan...

Da me čuvaš samo htjela sam
Ostalo znam
Da me vodiš tamo gdje sretna sam
Drugo ne trebam

Čuvaj se riječi
Od njih se kreće i krv i med
I krv i med
Nemoj da žuriš
Kasniti nećeš, ja znam vozni red
Ja znam vozni red...

Samo je jedan dan
Kad na tebe ne mislim
Osmi dan...
Osmi dan u nedjelji

Onaj tako poseban
Onaj nikad dosadan
Osmi dan...
Još si mi potreban

Sreća je tuga u košulji kralja
To vidi i slijep
Sve što sam bliža sve sam ti dalja
Promjenio si se

Pazi na riječi
Od njih se kreće i krv i med
I krv i med
Nemoj da žuriš
Kasniti nećeš, ja znam vozni red
Ja znam vozni red...

Samo je jedan dan
Kad na tebe ne mislim
Osmi dan...
Osmi dan u nedjelji

Onaj tako poseban
Onaj nikad dosadan
Osmi dan...

Samo je jedan dan
Kad na tebe ne mislim
Osmi dan...
Osmi dan u nedjelji

Onaj tako poseban
Onaj nikad dosadan
Osmi dan...
Još si mi potreban

- hvala Mina