Poslednja Igra Leptira - Tibet

Kad stanu vetrovi sa Tibeta,
kad sova danju bude lovila,
kad preko sveta budu mora sva,
ja te se neću sećati...
(ja te se neću sećati...)

Kada iz peći krenu pahulje,
i kada loše bude najbolje,
i kada gore bude nadole,
ja te se neću sećati...
(ja te se neću sećati...)

Ni tvojih mirisa,
ni tvoga ožiljka,
ničeg se neću sećati,
ni tvojih mirisa,
ni tvoga ožiljka,
ničeg se neću sećati...

Ni tvojih mirisa,
ni tvoga ožiljka,
ničeg se neću sećati,
ni tvojih mirisa,
ni tvoga ožiljka,
ničeg se neću sećati...

Kada po vodi budu hodali,
kad 4 puta 8 bude 3,
kad golubovi budu pričali,
ja te se neću sećati...
(ja te se neću sećati...)

Kad stanu vetrovi sa Tibeta,
kad sova danju bude lovila,
kad preko sveta budu mora sva,
ja te se neću sećati...
(ja te se neću sećati...)

Ni tvojih mirisa,
ni tvoga ožiljka,
ničeg se neću sećati,
ni tvojih mirisa,
ni tvoga ožiljka,
ničeg se neću sećati...

Ni tvojih mirisa,
ni tvoga ožiljka,
ničeg se neću sećati,
ni tvojih mirisa,
ni tvoga ožiljka,
ničeg se neću sećati...
(ničeg se neću sećati...)

Ničeg se neću sećati...
Ničeg se neću sećati...
Ničeg se neću sećati...
Ničeg se neću sećati...

- hvala Marina