Poslednja Igra Leptira - Sve do Meseca

Srce mi tuče, drugi te odveo u noć
sada me nećeš, al' red će i na mene doć'.

Doćiće moj dan, doćiće moj čas
doćiće i mojih pet minuta.

Molim te, Bože, da je bar jednom dotaknem
da se o njene nemirne grudi spotaknem.

Doćiće moj dan, doćiće moj čas
doćiće i mojih pet minuta.

Ref:
Kad te vidim, tu me preseca
juriću te sve do Meseca. 2x

- hvala goxybg