Zdravlje - Kalorije

Kalorije su jedinice kojima se meri energetska vrednost hrane. Energetska potrošnja zavisi od vrste sporta i trajanja takmičenja, pa može biti vrlo različita, što znači da se za svaku sportsku disciplinu mora vršiti posebno planiranje ishrane na osnovu stvarnih energetskih potreba.

Prema Davidsonu i Meiklejohnu, dnevne prosečne energetske potrebe sportista u aktivnoj fazi treninga i takmičenja kreću se između 4000 i 5000 kcal.
U zavisnosti od dužine i inteziteta treninga menjaju se i energetske potrebe. Prema najnovijim zapažanjima, uprkos progresu u tehnici sportskih aktivnosti, energetska potrošnja takmičara se stalno povećava zbog sve većeg opterećenja na treningu. Ukoliko organizmu nije uneta potrebna energija ona će se deponovati u organizmu.

Potrošnja kalorija kod određenih vrsta aktivnosti u toku 30 minuta:

Sport kcal
skijanje 600
košarka 600
trčanje (8.5 km/h) 570
preskok 550
plivanje 500
planinarenje 500
teške gimnastičke vežbe 450
vožnja biciklom 410
brzo hodanje (6 km/h) 300
vežbe na gimnastičkim spravama 290
lagani hod (4.2 km/h) 200
lake gimnastičke vežbe 170

- hvala lola