Obećana Zemlja - Kada si kraj mene

Kada si kraj mene
uvijek sanjam onaj stari san
Svijetla k'o iz bajke
ti princeza,a ja Petar Pan

Oči su ti sklopljene
sobom lebdi molitva
Ne sjećam se svoga imena

Dok tvoje usne me ljube
u glavi tutnji oluja
u srcu sviraju trube
jer u tebi sam našao
stotinu najljepših pjesama
i osjećam da opet nekome pripadam

Uzdasima nježno spuštaš glavu
budiš me iz sna
Šapućeš mi tiho
tajno slutim dodir usana

Oči su ti sklopljene
sobom lebdi molitva
Ne sjećam se svoga imena

Dok tvoje usne me ljube
u glavi tutnji oluja
u srcu sviraju trube
jer u tebi sam našao
stotinu najljepših pjesama
i nisam sam