YU Grupa - San

To bješe samo san
Što rijekom vjecnom tece
Sjaj u ocima tvojim
Znaci i umije sve
Svijet u kome živiš ti
Pun je neceg novog
Nisi htjela da shvatiš to
A ja, ja sam taj novi

Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio
Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio
Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio

To bješe samo san
Što rijekom vjecnom tece
Sjaj u ocima tvojim
Znaci i umije sve
Svijet u kome živiš ti
Pun je neceg novog
Nisi htjela da shvatiš to
A ja, ja sam taj novi

Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio
Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio
Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio

To bješe samo san
Što rijekom vjecnom tece
Sjaj u ocima tvojim
Znaci i umije sve
Svijet u kome živiš ti
Pun je neceg novog
Nisi htjela da shvatiš to
A ja, ja sam taj novi

Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio
Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio
Tu je kraj i vapaj taj, znaj da nisam ga htio

- hvala Cudija - Amir