Twins - Magarac

Ona je zgodna k'o avion.
Ona je vredna zlata,kamion.
Ona je plodna.
Ona je ona.
Ona je jezik,a ti bombona.
E moj druze,price kruze,
nema kome nije dala.
E moj druze,price kruze,
da si ludak i budala.

Nemoj da si magarac,
to je takva vrsta.
Ne daj da te mota
oko malog prsta. (2x)

Ona je lepa k'o Vavilon.
Ona je pravi don Perinjon.
Ona ti tepa k'o da si dete.
Ona je skola za kadete.
E moj druze,price kruze,
nema kome nije dala.
E moj druze,price kruze,
da si ludak i budala.

Nemoj da si magarac
to je takva vrsta.
Nemoj da te mota
oko malog prsta ...

- hvala Nika