Zdravko Čolić - Ao nono bijela

Zelena je trava, moma na njoj spava
Ao, nono bijela.

Vihar vjetar pirnu, u suknju joj dirnu
Ao, nono bijela.

Suknjica se širi, a nožica viri,
suknjica se širi, a nožica viri.

Ao nono bijela, voda te odnijela,
voda te odnijela.

Ao nono bijela, voda te odnijela,
pa meni, meni donijela.

- hvala Maja