Colonia - Prvi poljubac

Nema dana da ne pomislim
Bez nekog važnog razloga
Na onu noć kad su padale zvijezde
Pred našim koracima

Rekao si sklopi oči želju zamisli
I ništa ne govori mi
Sačuvaj ovaj tren nek bude zarobljen
U nama će živjeti

Taj prvi poljubac tvoj
Skrio se zauvijek tu negdje u mojim grudima
I čitav život moj
Prati me čuva me kad god je najteže
Taj prvi poljubac tvoj
Skrio se zauvijek tu negdje u mojim grudima
I čitav život moj
Prati me čuva me kad god je najteže

Nema dana da ne pomislim
Opet bez nekog razloga
Koliko stvarno je istine bilo
U tvojim riječima

Rekao si sklopi očo želju zamisli
I ništa ne govori mi
Sačuvaj ovaj tren nek bude zarobljen
U nama će živjeti

Taj taj prvi poljubac tvoj
Skrio se zauvijek tu negdje u mojim grudima
I čitav život moj
Prati me čuva me kad god je najteže
Taj prvi poljubac tvoj
Skrio se zauvijek tu negdje u mojim grudima
I čitav život moj
Prati me čuva kad god je najteže

- hvala indira