Niet - Trip in vijolice

Bel hodnik
zadnja vrata levo
tiho je
ko se ugasnejo luči

zmečkane jagode, porušeni zidovi
umiranje
umiranje po koščkih

La, la, la, la, la, la, la
Trip in vijolice
Trip in vijolice v očeh
Trip in vijolice
Trip in vijolice v očeh

Prikazi obrazov v množici
cvetni listi na mokri črni veji
kup razbitih ogledal
z drobci
smo podprli svoje razvaline

La, la, la, la, la, la, la
Trip in vijolice
Trip in vijolice v očeh
Trip in vijolice
Trip in vijolice v očeh

- hvala nina